Aktualności

WYSTAWIENIE  KSIĄŻECZKI ŻEGLARSKIEJ :

Książeczkę żeglarską może otrzymać każda osoba która :

  1. 1.Wypełnieni wniosek
  2. 2.Wpłaci 50,00,-zł na konto KPOZŻ
  3. BGŻ 36 2030 0045 1110 0000 0267 3650
  4. 3.Prześle pocztą lub złoży osobiście w biurze KPOZŻ
  5. 85-674 Bydgoszcz ul: Gdańska 163  pokój 132B

  6. - wniosek o wystawienie książeczki żeglarskiej

  7. - ksero lub skan  opłaty

  8. - zdjęcie 3,5 x 4,5 cm /opisane imię nazwisko /

Biuro KPOZZ w ciągu 14 dni po złożeniu kompletnej dokumentacji

wystawia książeczkę żeglarską i przesyła na adres wnioskodawcy.

Wniosek o wystawienie książeczki żeglarskiej - do pobrania pdf

Kujawsko-Pomorski Okręgowy Związek Żeglarski
Email - biuro@kpozzbyd.org.pl, ul. Gdańska 163 (obiekt Zawisza Bydgoszcz) pokój 132B, 85-674 Bydgoszcz
Godziny otwarcia biura KPOZŻ: Wtorek i Czwartek: 12:30-16:30
Tel. czynny w godzinach pracy biura - +48 506 877 744

Konto Bankowe BGŻ 36 2030 0045 1110 0000 0267 3650

Copyright 2015